stress opstapeling

Is veel stress slecht?

Hieronder een artikel over stress uit de Observer, een internationaal tijdschrift met publicaties over psychologie:

Stress lijkt zich op te bouwen. Hoewel we bij stressfactoren misschien denken aan de “grote” stressoren, zoals scheiding, ziekte, verdriet, ontslag en dergelijke, is het niet zo bekend dat kleine stressoren - verkeer, machtsverhoudingen op het werk, lawaai van de buren, een lange wachtrij – je stressniveau langzaamaan steeds verder verhogen en je gevoel van welbevinden en gezondheid steeds meerstress bouwt opverslechteren. Het is alsof je steeds verder ‘rood’ staat op je bankrekening.
Personen die aangeven last te hebben van relatief veel irriterende factoren in hun leven, hebben ook meer mentale en fysieke gezondheidsproblemen (Almeida, 2005). En recent onderzoek laat zien dat PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) het resultaat kan zijn van stressfactoren die als blokken opbouwd worden en ons flexibele brein langdurig in plaats van éénmalig beinvloeden (Kolassa and Elbert, 2007).
Dit “rood” staan op je “Stressbalans-rekening” is erg slecht voor je gezondheid (Bruce McEwen , 1998). Onderzoeken tonen aan dat naast hartklachten, PTSD, en depressies, chronische stress een negatieve invloed heeft op problemen met de ingewanden, tandvleesklachten, erectiestoornissen, diabetes , groeistoornissen en zelfs kanker.
Chronische verhoging van stressgerelateerde hormonen zoals bijvoorbeeld cortisol kunnen de groei van tumoren versnellen en de weerstand tegen virussen zoals het HIV en Papilloma virus (veroorzaker van baarmoederhalskanker) verzwakken.
En als of dat allemaal nog niet genoeg is, heeft stress ook nog een  zichzelf in stand houdend effect. Depressie en hartklachten, bijvoorbeeld, zijn niet alleen resultaten van stress, maar ook oorzaken van (nog meer) stress. Als gevolg hiervan lijkt het chronisch gestresste lichaam steeds minder op een bankrekening met een dalend negatief saldo en meer op een kredietcrisis.  De reacties in het lichaam op al deze stress veroorzaken een negatieve spiraal die het verouderingsproces met de jaren versnelt.

Bron: Observer, Understanding the Have-Knots, the Role of Stress in just about everything
Auteur: Eric Wargo

Het goede nieuws..

Het goede nieuws is dat als je jezelf realiseert dat de balans doorslaat naar té veel stress, je dit ook weer kunt afbouwen. In mijn ogen zijn de aller-snelste manieren om stress weer af te bouwen:

  1. Lachen, humor ontlaadt!
  2. Ontspannen met vrienden
  3. Hartcoherentie met biofeedback

Daarnaast is het belangrijk om de juiste overtuiging te hebben over stress. Als je denkt dat stress slecht voor je is, dan is stress slechter voor je dan als je dat niet denkt. Huh..hoor ik je denken. Ja! Je overtuiging over stress is essentieel. Lees vooral ook even dit artikel.

(Visited 315 times, 1 visits today)